Η Εταιρία μας

Η MUTUAL ASSURANCE NET S.A. ιδρύθηκε το 1993. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συνεργάσθηκε με ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και με τους Lloyd's του Λονδίνου - για σειρά ετών, ως εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής τους στην Ελλάδα.

Η MUTUAL ASSURANCE NET S.A., λειτουργώντας ως μεσιτική ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου service προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Η ΜUTUAL ASSURANCE NET S.A. για την επίτευξη του σκοπού της :

Η μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας, είναι ο απώτερος στόχος της εταιρίας.

Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειριζόμαστε και προωθούμε, καθώς επίσης και μέσω της άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησής σας.

Ως ένα επιπλέον εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται, προκειμένου εσείς, να έχετε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και άμεσο εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η MUTUAL ASSURANCE NET S.A., είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).


Από τον Μάϊο του 2019 προκειμένου η εταιρία να εναρμονιστεί με τις αλλαγές του νόμου 4583/2018 (IDD) άλλαξε τον σκοπό της και κατ' επέκταση την επωνυμία της.

Έτσι η εταιρία από Μεσίτες Ασφαλίσεων λειτουργεί πλέον ως ασφαλιστικός πράκτορας με την επωνυμία MUTUAL ASSURANCE NET S.A.

Με αυτή την αλλαγή θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα δίκτυα συνεργατών μας και στο μέλλον.