ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Προσφέρουμε τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα της αγοράς σε παροχές και καλύψεις σε τιμές που μπορείτε να συγκρίνετε από μόνοι σας.

Οι πλέον σύγχρονες λύσεις μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Από απλές καλύψεις που απαιτούνται σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων μέχρι all risks συμβολαίων νέας γενιάς.

Μέσω των εξειδικευμένων ασφαλιστών, προσφέρουμε προϊόντα με παγκόσμια κάλυψη μέσω ατομικών ή οικογενειακών προγραμμάτων.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις συνεργασίες μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες επιλέγουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με σύγχρονες και καινοτόμες καλύψεις, οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στόχος και πρόκληση για εμάς, οι λύσεις αυτές να ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες ανάγκες που δημιουργούνται από ένα όλο και περισσότερο απαιτητικό σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός των ήδη αναλυτικά παρουσιασμένων στις υπο-σελίδες της ιστοσελίδας, είναι:

Η ασφάλιση πιστώσεων προλαμβάνει, αποζημιώνει παρέχοντας κίνητρα ανάπτυξης στις επιχειρήσεις διότι λειτουργεί ως ένα ευέλικτο εργαλείο προσαρμοσμένο στον πιστωτικό κίνδυνο της κάθε εποχής.

Η D&O είναι το ασφαλιστήριο το οποίο προστατεύει κυρίως τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή διευθύνουν επιχειρήσεις και οργανισμούς έναντι απαιτήσεων τρίτων που σχετίζονται με οικονομικές απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν στα πλαίσια διοικητικών αποφάσεων.

Δύναται να ασφαλισθούν οι ευθύνες για πράξεις και παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο, που εγείρονται από τρίτους, κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή του επιχειρείν.

Προσφέρονται όλων των τύπων τα ασφαλιστήρια προγράμματα για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ασφαλίζουν τις εξαγωγές ή τις εισαγωγές τους από φυσική ή άλλη καλυπτόμενη ασφαλιστικά απώλεια.

H αγροτική παραγωγή εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες οι οποίοι εισάγουν ένα σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και κάνουν ιδιαίτερα πιθανές τις διακυμάνσεις στην προσφορά, στις τιμές και τελικά στο αγροτικό εισόδημα. Μέρος αυτών των αστάθμητων παραγόντων δύνανται να περιορισθούν μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός η ορθότερη κατά το δυνατόν ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και της λειτουργίας μίας επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της και μετά την έλευση ενός εκ των ασφαλισμένων κινδύνων, με στόχο τις μικρότερες απώλειες.

Καλύπτει: ακύρωση ταξιδιού, έκτακτα έξοδα νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια, αστική ευθύνη, νομικές δαπάνες και πολλά άλλες σημαντικότατες παροχές σε ανταγωνιστικότατο κόστος.

Συνταξιοδοτικά και ομαδικά προγράμματα υγείας τα οποία προσφέρονται ως παροχές στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις, λειτουργούν θετικά στην σχέση εργοδότη και επιχείρησης αρκεί να έχουν σχεδιασθεί σωστά και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκ των αναγκών των εργαζομένων.