Αρχική Σελίδα
Η εταιρία μας
Προιόντα
Υπηρεσίες
Νέα και ενημέρωση
Ενημερωτικά Έντυπα
|
Μόνο για πελάτες |
Μόνο για Συνεργάτες
Μέλος του ΣΕΜΑ

Εμείς πιστεύουμε ότι η επιλογή του Μεσίτη – ως συμβούλου - είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα στη διαδικασία ανεύρεσης της πληρέστερης λύσης στις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Ως ανεξάρτητοι από δεσμεύσεις επαγγελματίες - μιας και συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς - μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε τη σιγουριά μιας επαγγελματικής διαχείρισης των ασφαλιστικών σας προτεραιοτήτων.

Προσφέρουμε πλήρη διερεύνηση και μελέτη των ασφαλιστικών σας αναγκών.

Σύνταξη και παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου κάλυψης των αναγκών που επιλέξατε να εντάξετε στο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Διαχρονική παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας.

Σας δίδουμε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας ηλεκτρονικά.

Σημαντικότατη συμβουλευτική παρουσία στη διεκπεραίωση της όποιας ζημιάς προκύψει.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.

Τελευταία Έκδοση RIMIS Συνεργατών (Έκδοση 1.0.0.896) - 01/02/2018

Πλήρης Εγκατάσταση Εφαρμογής RIMIS Συνεργατών

Αρχεία και Οδηγίες για εγκατάσταση RIMIS Συνεργατών σε Windows 64bit