Αρχική Σελίδα
Η εταιρία μας
Προιόντα
Υπηρεσίες
Νέα και ενημέρωση
Ενημερωτικά Έντυπα
|
Μόνο για πελάτες |
Μόνο για Συνεργάτες
Μέλος του ΣΕΜΑ

- Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις

 

Συνεργάτης της εταιρίας μας θα σας επισκεφθεί στον χώρο σας κατόπιν ραντεβού.

Στόχος της συνάντησης, η διερεύνηση των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησή σας.

Στη συνέχεια, θα ερευνήσουμε για λογαριασμό σας την ασφαλιστική αγορά και θα επανέλθουμε προτείνοντάς σας την πλέον ολοκληρωμένη λύση, σύμφωνη με τις διερευνηθείσες  ανάγκες.


 

Η τελική λύση θα είναι ένα πλέγμα ασφαλιστικών καλύψεων  που θωρακίζει την επιχείρησή σας.


 

Μερικές μόνο από τις προσφερόμενες καλύψεις:


-

Ασφάλιση Πυρός

-

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

-

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Εργοδότη

-
Ασφάλιση Μεταφορών
-
Ασφάλιση Στόλων Εταιρικών Αυτοκινήτων
-
Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
-
Ασφάλιση Credit Risk


- Ασφαλιστικά Προϊόντα για Ιδιώτες

Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Οδική Βοήθεια
Ασφάλιση Κατοικίας
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής
Ασφάλιση Δανειολήπτη
Ασφάλιση Υγείας
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος