Αρχική Σελίδα
Η εταιρία μας
Προιόντα
Υπηρεσίες
Νέα και ενημέρωση
Ενημερωτικά Έντυπα
Μόνο για πελάτες Μόνο για Συνεργάτες
 
Μέλος του ΣΕΜΑ

Η MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. ιδρύθηκε το 1993. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συνεργάσθηκε με ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και με τους Lloyd's του Λονδίνου - για σειρά ετών, ως εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής τους στην Ελλάδα.


Η MUTUAL ASSURANCE  BROKERS S.A., λειτουργώντας ως μεσιτική ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου service προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της.


Η ΜUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. για την επίτευξη του σκοπού της :

 • συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και τις οικονομικά υγιέστερες ασφαλιστικές εταιρείες,
 • εφαρμόζει τα υψηλά δεδομένα επαγγελματισμού σε κάθε της συνεργασία,
 • μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της,
 • επενδύει στις νέες τεχνολογίες.

 • Η μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας, είναι ο απώτερος στόχος της εταιρίας.

  Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειριζόμαστε και προωθούμε, καθώς επίσης και μέσω της άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησής σας.


  Ως ένα επιπλέον εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται, προκειμένου εσείς, να έχετε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και άμεσο εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας.


  Η MUTUAL ASSURANCE  BROKERS S.A., είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).